Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 01 Fotografia w górnej animacji: 02 Fotografia w górnej animacji: 03
INFO 24:
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienia i wykazy

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŻMIGRÓD

Chemeko-System sp. z o.o.

Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia
Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

Ul. Jerzmanowska 4-6

54-519 Wrocław

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPAÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOSCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej, gm Wąsosz (MBP).
 2. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów  w Rudnej Wielkiej, gm. Wąsosz, (Kompostownia)

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2016 r. PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD ORAZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH LEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 88 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Żmigród. Osiągnięte poziomy obliczono według wzorów zamieszczonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest miejscem gdzie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą osobiście przekazywać następujące selektywnie zebrane opady komunalne:

 • papier i   makulatura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i   chemikalia,
 • zużyte baterie i   akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,
 • meble i   inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony.  

Do PSZOK-u można osobiście przekazywać także odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów zebrane w   sposób selektywny – w ilości nie więcej niż 1 Mg gruzu oraz 1 Mg innych odpadów budowlano-remontowych w ciągu roku kalendarzowego z jednej nieruchomości.

UWAGA!!! Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i   ilość wskazują na to, że nie są to odpady komunalne powstające
w gospodarstwach domowych, bądź odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych.  

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się w Żmigrodzie przy
ul. Wrocławskiej 52 (dawny POM).

Punkt jest czynny trzy razy w tygodniu:

WTOREK - godz. 800-1800

PIĄTEK - godz. 800-1800

SOBOTA - godz. 800-1500

Prowadzącym punkt selektywnej zbiórki odpadów jest – Chemeko-System sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych i Przemysłowych,
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław.

INFORMACJA O ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • Żmigrodzki system powiadamiania SMS
 • Żmigród na Twitterze
 • Miejski Klub Sportowy PIAST Żmigród
 • ULKS Orla Korzeńsko
 • PKP - rozkład jazdy
Urząd Miejski w Żmigrodzie,
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.: 71 385 30 57, 385 30 50, fax: 71 385 30 50, email: urzad@zmigrod.com.pl, http://www.zmigrod.com.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x